Joanna Nicklasson-Mlynarska

NYHET: POLSKA 2 finns nu utgiven i en omarbetad och moderniserad utgåva

Erbjuder kunskapskompetens

  • Undervisning i polska språket, Polens kultur och historia
  • Distansundervisning och rådgivning via Internet
  • Föreläsningar och föredrag
  • Seminarier och konferenser
  • Kontakter inom offentlig sektor och näringsliv
  • Studieresor och företagsbesök

Erbjuder redaktionell kompetens

  • Artiklar och annonstexter
  • Översättning och språkgranskning
  • Bildarkiv
  • Facklitteratur

Med mer än 30 års erfarenhet av svensk-polskt samarbete med företag, politiker, kommuner, universitet och skolor finns unik kunskap som Joanna Nicklasson-Mlynarska gärna delar med mig av.