Tala polska

Ett studiematerial för den som behöver träning i att tala polska. Med hjälp av CD-skivorna övar man såväl att uppfatta polskt tal som att själv uttrycka vanliga ord och fraser på polska.

Tala polska är ett komplement till läroboken Polska 1 och följer dess uppbyggnad. Den kan även användas fristående, t.ex. av studerande som redan kan en del polska och som vill förbättra sitt uttal. Tala polska är lämplig att använda såväl vid inlärning i grupp som vid självstudier. I boken finns en alfabetisk ordlista samt facit.

Utgiven: 1995, 2005
Upplaga: 2
Antal sidor: 88

Pris textbok: 140 kr, inkl. moms
Pris 3 st. CD: 370 kr, inkl. moms

Paketpris: 460 kr, inkl. textbok och 3 st. CD