Polen och Sverige. År av rivalitet och vänskap

Svensk-Polska relationer är ämnet för denna antologi. Dessa relationer finns inom många skilda områden. Vi har valt att lyfta fram några få men särskilt intressanta beröringspunkter, för att illustrera olika möten mellan våra länder. En av dem är vår gemensamma, tusenåriga historia, fylld av rivalitet men även vänskap.

Det har alltid funnits eldsjälar som med kärlek och stort engagemang främjat kontakterna mellan Sverige och Polen. Deras idéer återspeglas i artiklarna i boken, skrivna av framstående historiker, näringslivsexperter och kulturjournalister.

För att bättre känna våra vackra, inte bara geografiskt så olika länder måste vi ta del av varandras kultur, traditioner och värderingar, vilket denna bok vill bidra och entusiasmera till.

Utgiven: 1999
Antal sidor: 133

Pris: 130 kr, inkl. moms