Polen och Sverige i ett gemensamt Europa

”Polen och Sverige i ett gemensamt Europa” är den andra publikationen som presenterar svensk-polska relationer i en tvåspråkig utgåva. Redaktör och medförfattare är Joanna Nicklasson-Mlynarska.

Antalogin utvecklar det tema som påbörjades i ”Polen och Sverige – År av rivalitet och vänskap” och knyter inte bara an till vår gemensamma historia, utan också till samarbete inom olika områden som kultur, vetenskap, turism och näringsliv.

Bland författarna finns kända politiker, historiker, journalister och poeter/nobelpristagare, vilka med sin erfarenhet och sin individuella syn på relationerna mellan våra länder kan bidra till en närmare ömsesidig förståelse och en fördjupning av kunskaperna om Polen och Sverige.

Utgiven: 2001
Antal sidor: 134

Pris: 130 kr, inkl. moms